Srijeda, 27.08.2014.

Prijavite se na naš newsletter o nagradnim igrama koje se objavljuju na portalu M2.nagradne igre. Registrirajte se!

Registrirani korisnici svoje podatke mogu promijeniti ovdje.

Cijene i uvjete oglašavanja nagradnih igara, bannera i sponzoriranih novosti možete pogledati ovdje.

Kako objaviti? Objava:

Želite prirediti vlastitu nagradnu igru? Sve informacije kao i ogledni primjerak pravila nagradne igre možete pronaći ovdje.

Organiziranje nagradnih igara

Trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, mogu radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređivati nagradne igre. Ovdje vam donosimo kratki pregled radnji i popis dokumenata potrebnih za to.

 1. Poslati "Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre" s prijedlogom pravila, najmanje 15 dana prije dana određenog kao početak nagradne igre na adresu:

  Ministarstvo financija
  Porezna uprava - Središnji ured
  Boškovićeva 5
  10000 Zagreb

  Napomena: "Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre" je dokument na vašem memorandumu u kojem se obraćate Ministarstvu financija sa zamolbom da se odobre pravila nagradne igre.
 2. Na "Zahtjev za izdavanje suglasnosti na pravila nagradne igre" zalijepiti državni biljeg u vrijednosti od 70 kn.
 3. Na žiro-račun Hrvatskog Crvenog križa 2360000-1101396032 uplatiti iznos u vrijednosti 5% ukupnog fonda nagrada s PDV-om s pozivom na broj:  05     MB-500
 4. Poslati dokaz o izvršenoj uplati u korist Hrvatskoga crvenog križa – preslika uplatnice.
 5. Pravila nagradne igre objaviti u elektroničkim ili drugim javnim medijima, uz obvezno navođenje datuma izdavanja odobrenja te klase i urudžbenog broja pod kojim su pravila izdana.
 6. Priređivači su obvezni u pisanom obliku obavijestiti dobitnike o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Ostale informacije možete dobiti na tel. 01/2386-880 ili na Internet stranicama Ministarstva financija Porezne uprave.

Važni dokumenti:

Važne napomene:

 • Javnom izvlačenju nagrada s nagradnim fondom većim od 50.000,00 kuna obvezno mora biti nazočan javni bilježnik.
 • O tijeku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti na pravila nagradne igre, datum i naziv dnevnih novina u kojim su pravila nagradne igre objavljena, način izvlačenja dobitnika, te ime i prezime i adresu dobitnika.
 • Priređivači su dužni u roku osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade. Podaci o dobitniku obvezno sadrže ime i prezime te adresu stanovanja.
 • Ako u roku propisanom pravilima nagradne igre dobitnici nagrade ne podignu svoje nagrade, priređivač ih je dužan pismeno obavijestiti o dobitku i odrediti im naknadni rok za podizanje nagrada koji ne može biti kraći od osam dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi na nju pravo, a priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija. Javna prodaja nepodignutih nagrada provodi se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona – PDF, 384 KB ("Narodne novine", br. 127/00).

Marketinggraphnet.com terapija.net Trebam.com